• Vacancy Data

 • Institution
  Gothenburg Symphony Orchestra
 • Expertise(s)
  Soprano, Mezzo, Alto, Countertenor, Tenor, Baritone, Bass
 • Full description
  Soprano – Substitute
 • Type
  Substitute
 • Duration / Start
  Starting immediately
 • Application deadline
  Closed
 • Additional notes


  Provsjungning till Göteborgs Symfonikers Vokalensemble


  Göteborgs Symfoniker, Sveriges nationalorkester, är etablerad som en av Europas främsta orkestrar och ger omkring 100 konserter årligen i Göteborgs Konserthus vid Götaplatsen och genomför regelbundet internationella turnéer.

  Genom konserter, direktsänd musik, turnéer och framträdanden världen över har vi blivit viktiga ambassadörer för svensk musik och kultur både nationellt och internationellt.  

  Som en viktig del i utvecklingen av GSAB:s körarbete finns den professionella Göteborgs Symfonikers Vokalensemble. Ensemblen är en naturlig del av Göteborgs Symfoniska Kör men verkar också som enskild ensemble. Körens verksamhet har huvudfokus på framföranden av de stora symfoniska verken för kör och orkester men arbetar även i det mer kammarmusikaliska formatet, a cappella och tillsammans med musiker i Symfonikerna.  



  Provsjungning  

  Vikariepool i samtliga stämmor.  



  Ansvar och uppgifter 

  Vara korist i Göteborgs Symfonikers Vokalensemble och Göteborgs Symfoniska Kör.  

  Repetera och framträda, såväl som en del av Symfoniska Kören, Vokalensemblen och solistiskt när möjlighet ges. Detta inkluderar kväll och helgarbete samt eventuella resor.  

  Hålla hög professionell sånglig standard och konstnärlig kompetens.  

  Att bidra till att utveckla goda arbetsrelationer med de andra kollegorna i Symfonikerna och Symfoniska kören, samt med frilansande sångare, dirigenter och musiker som anlitas av GSAB.  

  Att engagera sig i GSAB:s verksamhet i allmänhet och de vokala frågorna och Symfoniska Kören i synnerhet och på så vis fungera som en ambassadör för GSAB:s verksamhet.  



  Repetitioner äger normalt rum på tisdagar och onsdagar. Utöver detta tillkommer konsertveckor och turnéverksamhet. 



  Ansökan 

  En första gallring sker utifrån insänt CV (med specificerad sång‐ och körerfarenhet)

  Personlig kallelse med repertoar och noter skickas i början av hösten, men anpassas efter rådande pandemiläge.

  Datum för provsjungning i Konserthuset meddelas senare pga pandemi.

  Vi vill ha din ansökan senast 15 augusti 2021. 

  För mer information kontakta: 

  Johan Nordin, orkesterchef johan.nordin@gso.se

  Facklig företrädare SYMF: Elin Lutecki elin.lutecki@hotmail.com

 • Required document(s)
  • Diploma