Vacancies

Flauta assistent de vent (1) – Permanent

 • Vacancy Data

 • Institution
  Gran Teatre del Liceu
 • Full description
  Flauta assistent de vent (1) – Permanent
 • Obligatory instrument
  Piccolo
 • Number of positions
  1
 • Type
  Permanent
 • Job share
  100%
 • Duration / Start
  Starting immediately
 • Application deadline
  Closed
 • Additional notes

  Convocatòria d'audició per a ocupar la plaça fixa de FLAUTA assistent de vent per contracte de relleu.

  Convocatoria de audicione para ocupar la plaza fija de FLAUTA asistente de viento por contrato de relevo.

  Audition call to cover the permanent position of FLUTE wind assistant by hand-over contract.


 • Event
  • Audition – July 29, 2021 • 09:30
   Gran Teatre del Liceu
   La Rambla, 51-59
   08002 Barcelona (Spain)
   Open in Google Maps
 • Event notes

  Les despeses de viatge i d’allotjament seran a càrrec dels propis candidats/es. El/la candidat seleccionat haurà d'estar inscrit/a en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i en situació de desocupació abans de formalitzar-se la contractació

  Los gastos de viaje y de alojamiento correrán a cargo de los propios candidatos/as. El/la candidato/a seleccionado deberá estar inscrito/a en el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE) y en situación de desempleo antes de formalizarse la contratación

  Travel and accommodation expenses will be borne by the candidates themselves. The selected candidate will need to be registered at the State Public office of Employment (SEPE) and in unemployment situation before formalizing the contract.


 • Mandatory pieces

  Ronda 1 - W. A. MOZART - Concert per a flauta en Sol major, Kv 313, 1r mov.

  Ronda 2 - A. VIVALDI - Concert per a piccolo núm. 4 en Do major, Rv 443, 1r i 2n movs.

 • Orchestral excerpts

  Veure document adjunt

  Ver documento adjunto

  See attached document.

 • Required document(s)
  • Diploma
  • Work permit: - Ser ciutadà/na de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o descendent/cònjuge d’aquests ciutadans de manera que se’ls apliqui el règim de ciutadans/es de la Unió, o bé disposar dels corresponents
   permisos de residència i treball en v
  • Scan of passport or ID card
 • Video

  Video(s) required for pre-selection purposes only (details below). Does not replace the live audition.

  Els/Les candidats/es hauran d'incloure un enregistrament en vídeo de la interpretació d’una peça de lliure elecció per a la preselecció.

  Los/as candidtos/as tienen que incluir una grabación en vídeo de la interpretación de una pieza de libre elección para la preselección.

  Candidates need to include a video recording performing a piece of free choice for the preselection.